หมู่บ้านปวยโบลสร้างขึ้นบนยอดเมซาที่อยู่อาศัยบนหน้าผาสูง

9 Aug by noi

หมู่บ้านปวยโบลสร้างขึ้นบนยอดเมซาที่อยู่อาศัยบนหน้าผาสูง

โครงสร้างที่งดงามของ Pueblo Nation ทางตะวันตกเฉียงใต้ของโคโลราโดได้รับการคุ้มครองที่อุทยานแห่งชาติ เมซา แวร์เด ซึ่งบ้านเรือนโบราณของ ปวยโบล ที่มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ถึงศตวรรษที่ 12 ยังคงยืนอยู่ที่ระดับความสูงมากกว่า 8,000 ฟุต มีหมู่บ้านที่น่าประทับใจซึ่งสร้างขึ้นบนยอดเมซาและที่อยู่อาศัยบนหน้าผาสูงตระหง่านที่สร้างด้วยหิน

มีหลักฐานของความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับเทคนิคการสร้างและการชลประทาน ซึ่งมีความสำคัญต่อการอยู่รอดในดินแดนที่ชาวปวยโบลอาศัยอยู่ อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน สหรัฐอเมริกา อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนก่อตั้งขึ้นในฐานะอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2415 เป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์เพียงไม่กี่แห่งในเขตอบอุ่นทางตอนเหนือของโลก เยลโลว์สโตนมีคุณสมบัติด้านความร้อนมากกว่า 10,000 แห่ง ซึ่งเป็นลักษณะทางความร้อนประมาณครึ่งหนึ่งของโลก มีน้ำพุร้อนมากกว่า 300 แห่ง ภูเขาไฟ และน้ำตกมากมาย อุทยานแห่งนี้ยังเป็นบ้านของสมาชิกอีกสองสามคนที่เหลืออยู่ในป่า ซึ่งเป็นฝูงกระทิงที่ปล่อยอิสระอย่างต่อเนื่องซึ่งครั้งหนึ่งเคยเดินเตร่ไปตามเกรตเพลนส์

Bynoi