ชุมนุมในออกแลนด์ค้านล็อกดาวน์สกัดโควิด

14 Sep by admin

ชุมนุมในออกแลนด์ค้านล็อกดาวน์สกัดโควิด

ฝูงชนกลุ่มใหญ่ชุมนุมในออกแลนด์ เมืองใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ในวันนี้ คัดค้านการที่รัฐบาลใช้มาตรการจำกัดเพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 หลังเกิดการระบาดในเมืองนี้เมื่อเดือนก่อน

ภาพข่าวทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเห็นผู้ชุมนุมรวมตัวกันอย่างใกล้ชิดหลายคนไม่สวมหน้ากากอนามัย รายงานข่าวจำนวนผู้ชุมนุมแตกต่างกันไป มีตั้งแต่พันคนไปจนถึงหลายพันคน หัวหน้าพรรคเดินหน้านิวซีแลนด์ หนึ่งในแกนนำกล่าวว่า ทุกคนมาชุมนุมเพราะเชื่อว่าจำเป็นต้องยืนหยัดเพื่อสิทธิของตนเอง ถึงเวลาที่จะต้องเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของตนเองกลับคืน ยังไม่มีข่าวผู้ชุมนุมถูกจับกุมแต่อย่างใด

นิวซีแลนด์ซึ่งมีประชากร 5 ล้านคน ควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดี จนกระทั่งเกิดการระบาดใหม่ในเมืองออกแลนด์เมื่อเดือนก่อน ทางการต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง นายกรัฐมนตรีจาซินดา อาร์เดิร์นลดมาตรการลงในเดือนนี้ แต่ยังคงระดับเตือนภัยเมืองนี้ไว้ที่ 2.5 นั่นคือห้ามการรวมกลุ่มกันเกิน 10 คน บังคับสวมหน้ากากอนามัยเมื่อโดยสารรถสาธารณะทั่วประเทศ นิวซีแลนด์จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 17 ตุลาคม เลื่อนจากวันที่ 19 กันยายนเพราะโรคโควิด-19 ล่าสุดวันนี้พบผู้ป่วยใหม่ 2 คน รวมเป็น 1,444 คน เสียชีวิต 24 คน