ครูชายแดนใต้ย้ายออกลดลง ส่งผลคะแนนโอเน็ตนักเรียนดีขึ้น

ครูชายแดนใต้ย้ายออกลดลง ส่งผลคะแนนโอเน็ตนักเรียนดีขึ้น

              กว่า 12 ปี ที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพทางการศึกษาของเด็กโดยตรง โดยเฉพาะไม่สามารถไปโรงเรียนและไม่มีครูสอนได้อย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (25 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอสออนไลน์รายงานว่า ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) ระบุว่า มีเหตุรุนแรงทุกรูปแบบ 17,808 เหตุการณ์ มีผู้เสียชีวิต 3,949 คน เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาเสียชีวิต 140 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ทำให้ในระยะแรกของสถานการณ์มีครูขอย้ายออกจากพื้นที่จำนวนมาก

แต่ปัจจุบันสถานการณ์ครูย้ายออกจากพื้นที่ลดลง เนื่องจากการรักษาความปลอดภัยครูได้ผล ทำให้เด็กมีโอกาสได้รับการสอนที่ต่อเนื่องมากขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายธันวา ลิ่มสถาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (สพป.สงขลา เขต 1) กล่าวว่า ขณะนี้ครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอย้ายออกลดลงมาก จากช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีเหตุรุนแรงบ่อยครั้ง โดยช่วงดังกล่าวมีครูจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ขอย้ายมาช่วยราชการที่ สพป.สงขลา เขต 1 ประมาณ 400 คน แต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แทบไม่มีครูขอย้ายเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

ด้าน นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ระบุว่า เหตุครูขอย้ายออกจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ผลดี

โดยเป็นความร่วมมือของฝ่ายทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ครู บุคลากร ผ่านกลไกหลักคือ ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ ด้วยการทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยกำลังที่รับผิดชอบพื้นที่และโรงเรียน เช่น ให้มารับครูเดินทางไป-กลับตามเวลา มีการรักษาความปลอดภัยเส้นทาง และมีการประชุมปรับแผนอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ครูที่สอนอยู่เป็นคนในพื้นที่เกือบทั้งหมด การย้ายจึงเป็นไปตามระบบปกติ ไม่ใช่การย้ายจากสถานการณ์ความรุนแรง เช่น ขอย้ายไปอยู่โรงเรียนในพื้นที่ใกล้บ้านตนเอง ยกเว้นกรณีครูประสบเหตุความไม่สงบ มีปัญหาด้านความปลอดภัย หรือมีการเตือนว่าอยู่ในภาวะเสี่ยง ก็จะขอย้ายมาช่วยราชการเป็นรายบุคคล ซึ่งขณะนี้แทบไม่มีกรณีดังกล่าว

ในปัจจุบันเงินเยียวยาให้ครอบครัวครูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบอยู่ที่ 500,000 บาท ถ้าเป็นสมาชิกสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จะได้รับเพิ่มอีก 500,000 บาท บุตรของครูที่เสียชีวิตก็จะได้รับทุนเรียนจนจบปริญญาตรี และผู้ที่เรียนจบสายการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นครูครอบครัวละ 1 คน

นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ระบุว่า กำลังเสนอเพิ่มเงินเยียวยากรณีเสียชีวิตเป็นรายละ 4,000,000 บาท

“ครูที่นี่ไม่เหมือนครูดอย ครูดอยลำบากเรื่องทุรกันดาร ขึ้นเขา ลงห้วย แต่ที่นี่ทุรกันดารไม่มาก แต่เป็นความเสี่ยงภัยในชีวิตและความยากในการทำงานมากกว่าที่อื่น” นายนพพร กล่าว

ในขณะที่บางความเห็น เสนอให้เพิ่มสิทธิพิเศษสำหรับครูในพื้นที่รอบนอกเพื่อให้ทำงานในพื้นที่นานขึ้น เพราะแม้จะมีค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ มาเป็นแรงจูงใจ แต่ครูก็ยังมีความกลัวและกังวลใจต่อสถานการณ์ในพื้นที่อยู่ตลอดเวลา

ที่มา:snook